Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Μυοκτονία

Αναλαμβάνουμε την καταπολέμηση των τρωκτικών σε στεγασμένες αλλά και υπαίθριες εγκαταστάσεις πάσης φύσεως όπως επιχειρήσεις τροφίμων και μη, αποθήκες, βιομηχανίες, ελαιοτριβεία, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, διαμερίσματα, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία και λοιπά κοινωφελή ιδρύματα, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αγροκτήματα, χωράφια, οικόπεδα κλπ.

Τρεις είναι οι παράγοντες που καθορίζουν την εξέλιξη ενός πληθυσμού τρωκτικών: η τροφή, το νερό και το καταφύγιο. Τα τρωκτικά είναι επιβλαβή και επικίνδυνα γιατί:

mioktonia10 mioktonia8

  1. Καταναλώνουν και μολύνουν τα τρόφιμα.
  2. Προκαλούν ζημίες στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
  3. Μεταδίδουν μολυσματικές ασθένειες.
  4. Επιβαρύνουν με δαπάνες εφαρμογής προγραμμάτων έλεγχου.

Η εγκατάσταση και λειτουργία ενός προγράμματος μυοκτονίας σε κάθε χώρο από το συνεργείο μας ακολουθεί τα εξής στάδια.

mioktonia5 mioktonia6

  1. Έλεγχος των εγκαταστάσεων του περιβάλλοντα χώρου και ανάλυση επικινδυνότητας. δηλαδή προσδιορισμός της δραστηριότητας και του είδους των τρωκτικών του μεγέθους του πληθυσμού τους κλπ.
  2. Εγκατάσταση δολωματικών σταθμών ασφαλείας και μηχανικών παγίδων πολλαπλών συλλήψεων.
  3. Σήμανση και χαρτογράφηση των παγίδων και των δολωματικών σταθμών.
  4. Εκπόνηση των κατάλληλων προγραμμάτων δόλωσης με τρωκτικοκτόνα σκευάσματα νέας γενιάς.
  5. Καταγραφή καταναλώσεων, στατιστική αξιολόγηση αποτελεσμάτων, μέτρηση αποτελεσματικότητας εφαρμογών για την μυοκτονία και προτάσεις διορθωτικών ενεργειών. 

mioktonia15mioktonia3

 (Οι φωτογραφίες  παρουσιάζονται με την ευγενική άδεια της  εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. αντιπροσώπου της εταιρίας BELL LABORATORIES)