Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Απώθηση πτηνών

Αναλαμβάνουμε την εκδίωξη  διαφόρων ειδών πουλιών όπως περιστέρια, σπουργίτια, γλάροι, ψαρόνια κλπ. από βιομηχανίες, αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, πλατείες, μαρίνες, αεροδρόμια.

apothisi-ptinon apothisi-ptinon2 apothisi-ptinon3 apothisi-ptinon4

Αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών είναι η απουσία των πουλιών από τις εγκαταστάσεις και η διατήρηση των επιφανειών καθαρών.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστηκά του χώρου και το πρόβλημα που υπάρχει αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση των εξής συστημάτων.

apothisi-ptinon5 1. Συστήματα ακίδων για πολυκατοικίες, εκκλησίες, Δημόσια Κτήρια κ.λ.π.
apothisi-ptinon6 2. Συστήματα ειδικών διχτυών σε προσόψεις κτηρίων, όπως, Τράπεζες, Νοσοκομεία, εκκλησίες κ.λ.π
apothisi-ptinon7 3. Βιοακουστηκά συστήματα scarecrow για βιομηχανικούς χώρους, αγροκτήματα, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, οικισμούς, ξενοδοχεία, κ.λ.π
apothisi-ptinon8 4. Συσκευές με δέσμες laser για το εσωτερικό αποθηκών

(Οι φωτογραφίες  παρουσιάζονται με την ευγενική άδεια της  εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. αντιπροσώπου των εταιριών NETWORK, SCARECROW BIOACOUSTIC)