Απώθηση πτηνών

Αναλαμβάνουμε την εκδίωξη  διαφόρων ειδών πουλιών όπως περιστέρια, σπουργίτια, γλάροι, ψαρόνια κλπ. από βιομηχανίες, αποθήκες, γραφεία, καταστήματα, μονοκατοικίες, πολυκατοικίες, δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, νοσοκομεία, πλατείες, μαρίνες, αεροδρόμια.

apothisi-ptinon apothisi-ptinon2 apothisi-ptinon3 apothisi-ptinon4

Αποτελέσματα των επεμβάσεων αυτών είναι η απουσία των πουλιών από τις εγκαταστάσεις και η διατήρηση των επιφανειών καθαρών.
Ανάλογα με τα χαρακτηριστηκά του χώρου και το πρόβλημα που υπάρχει αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση των εξής συστημάτων.

apothisi-ptinon5 1. Συστήματα ακίδων για πολυκατοικίες, εκκλησίες, Δημόσια Κτήρια κ.λ.π.
apothisi-ptinon6 2. Συστήματα ειδικών διχτυών σε προσόψεις κτηρίων, όπως, Τράπεζες, Νοσοκομεία, εκκλησίες κ.λ.π
apothisi-ptinon7 3. Βιοακουστηκά συστήματα scarecrow για βιομηχανικούς χώρους, αγροκτήματα, λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια, οικισμούς, ξενοδοχεία, κ.λ.π
apothisi-ptinon8 4. Συσκευές με δέσμες laser για το εσωτερικό αποθηκών

(Οι φωτογραφίες  παρουσιάζονται με την ευγενική άδεια της  εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. αντιπροσώπου των εταιριών NETWORK, SCARECROW BIOACOUSTIC)