Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Απεντόμωση

Αναλαμβάνουμε την καταπολέμηση όλων των εντομών βαδιστικών (ερπόντων) και ιπτάμενων όπως κατσαρίδες, κοριοί, ψύλλοι, τσιμπούρια, μυρμήγκια, μύγες, σφήκες, κουνούπια, έντομα αποθηκών, σκόρος ρούχων κλπ.

Η εμπειρία μας και η γνώση μας στα θέματα των απεντομώσεων αποτελούν την εγγύηση για την ποιότητα των εργασιών και την αποτελεσματικότητα των εφαρμογών.

Η αποτελεσματική εφαρμογή επιτυγχάνεται με ειδικά μηχανικά μέσα όπως:

apentomosi

1. Απεντόμωση με την χρήση ψεκαστήρα χαμηλής πιέσεως. Χρησιμοποιούνται ψεκαστήρες προπιεσεως για τις πιο συνήθεις εφαρμογές.

Η πίεση του ψεκαστικού διαλλείματος είναι μέχρι 2atm (ατμόσφαιρες)

apentomosi1
apentomosi2

2. Απεντόμωση με εκνέφωση. Χρησιμοποιούνται ειδικά ψεκαστικά μηχανήματα ηλεκτροκίνητα ή βενζινοκίνητα θερμής ή ψυχρής εκνέφωσης. Το ψεκαστικό διάλλειμα διαχέεται στο χώρο με τη μορφή νέφους πολύ μικρών σταγονιδίων.

Η απεντόμωση με εκνέφωση γίνεται σε εξειδικευμένες εφαρμογές όπως καταπολέμηση εντομών αποθηκών, σκόρου των ρούχων, κουνουπιών κλπ.

apentomosi3
apentomosi4

3. Απεντόμωση με τη χρήση δολωμάτων σε μορφή gel. Τα gel εφαρμόζονται με τη χρήση ειδικών πιστολών για την καταπολέμηση κατσαριδών (όλων των ειδών και σταδίων), σε οικιακούς και επαγγελματικούς χώρους όπως εργοστάσια, νοσοκομεία, σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γραφεία, χώροι παράγωγης και παρασκευής τροφίμων, κουζίνες, catering, εστιατόρια, ξενοδοχεία, αεροπλάνα, τρένα, περιοχές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρικές συσκευές και υπολογιστές.

Με αυτή τη μέθοδο μπορούμε να εφαρμοστούμε απεντόμωση κατσαριδών με πολύ καλά αποτελέσματα και ασφάλεια σε ευαίσθητους χώρους στους οποίους δε μπορεί να εφαρμοστεί καμία άλλη μέθοδος. Η χρησης των δολωμάτων gel θα πρέπει να περιορίζεται μόνο σε κλειστούς χώρους.

Για ιπτάμενα έντομα σε χώρους παρασκευής και προσφοράς τροφίμων φαγητών εστιατόρια, μαγειρεία, κουζίνες, προτείνονται ειδικές ηλεκτρικές παγίδες με κολλώδη επιφάνεια που ανταποκρίνονται στην οδηγία HACCP.

Η επιχείρηση μας συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες εταιρίες συσκευών παγίδευσης ιπταμένων εντόμων και διαθέτει μεγάλη ποικιλία συσκευών.

apentomosi1 apentomosi2apentomosi3

 (Οι φωτογραφίες παρουσιάζονται με την είναι ευγενική άδεια της εταιρίας ΠΡΟΤΕΚΤΑ Α.Ε. αντιπροσώπου των εταιριών GLORIA , SWINGTEC, BERSON, PEST WEST, BRC SA, ALCOCHEM).