Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Πευκοκάμπια

Η πευκόκαμπια (Thaumetopea Pityocampa) τρέφεται με τις βελόνες των πεύκων.

kampies1

Η προσβολή γίνεται αντιληπτή από τα άσπρα κουκούλια που δημιουργεί πάνω στα δέντρα και το αραίωμα της κώμης των προσβεβλημένων δέντρων, που πολλές φορές φτάνει μέχρι και την ολική απογύμνωσή τους.

kampies2


Το θηλυκό έντομο πετάει λίγο, σε αντίθεση με το αρσενικό που πετάει καλά. Η εκκόλαψη των αβγών πραγματοποιείται από τα μέσα Αυγούστου έως το τέλος Οκτωβρίου, ανάλογα με την περιοχή και το υψόμετρο στο οποίο βρίσκονται. Στα μεγαλύτερα υψόμετρα η ωοτοκία και η εκκόλαψη γίνονται νωρίτερα απ’ ό,τι στα χαμηλότερα. Η κάμπια έχει πέντε στάδια ολοκλήρωσης και αρχίζει να τρέφεται από την πρώτη κιόλας ημέρα μετά την εκκόλαψη.

kampies3

Η προσβολή των πεύκων από την πευκόκαμπια έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ανάπτυξή τους. Οι επιπτώσεις δε της προσβολής δεν περιορίζονται μόνο σε ελλιπή ανάπτυξη αλλά επεκτείνονται και στη γενικότερη κατάσταση υγείας και ζωτικότητας των δέντρων.

Η πευκόκαμπια εγκυμονεί ορισμένους κινδύνους για τη δημόσια υγεία.  Το τρίτο στάδιο ανάπτυξής της μπορεί να προξενήσει κνησμό στον άνθρωπο λόγω της παρουσίας της πρωτεΐνης ταμενοποΐνης. 

Οι μέθοδοι καταπολέμησης του συγκεκριμένου εντόμου είναι:

1) Μηχανική Σε μικρές περιοχές και χαμηλά δέντρα οι φωλιές μπορούν να κοπούν και να καούν. Η διαδικασία αυτή ενδείκνυται να γίνεται από τα μέσα Νοεμβρίου ως και τον Φεβρουάριο.

2) Χημική Για την καταπολέμηση της πευκόκαμπιας χρησιμοποιούμε τη δραστική ουσία Diflubenzuron (ορμονικός αναστολέας ανάπτυξης).  Η εφαρμογή γίνεται από Οκτώβριο έως Δεκέμβριο.

3) Βιολογική Η μόνη βιολογική αποτελεσματική μέθοδος είναι η χρήση του βακτηρίου bacillus thuringiensis.  Η εφαρμογή γίνεται κυρίως κατά το πρώτο έως και το τρίτο στάδιο και από μέσα Σεπτεμβρίου έως μέσα Οκτωβρίου, ανάλογα με το υψόμετρο.