Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Περιστέρια

Το είδος πτηνού που έχει προσαρμοστεί απόλυτα στο σύγχρονο αστικό περιβάλλον είναι το περιστέρι (columba livia). Η εξάρτησή του ωστόσο από το περιβάλλον του ανθρώπου για εύρεση τροφής και καταλύματος το καθιστά σημαντικό παράγοντα όχλησης και διασποράς επικίνδυνων μικροβίων και εντόμων.

peristeria

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ

1) Καταστροφή των οικοδομικών υλικών. Τα περιττώματα των συγκεκριμένων πουλιών, εκτός του ότι ρυπαίνουν και υποβαθμίζουν αισθητικά τα κτίρια, περιέχουν επιβλαβή οξέα τα οποία διαβρώνουν τα οικοδομικά υλικά και χρώματα με απευθείας χημική δράση.

2) Πρόκληση ατυχημάτων, καθώς τα περιττώματά τους δημιουργούν μια επιφάνεια γλιστερή και επικίνδυνη για τους περαστικούς.

3) Διασπορά επιβλαβών αρθρόποδων. Τα περισσότερα περιστέρια φιλοξενούν στο σώμα τους πλήθος αιμομυζητικών παράσιτων, όπως κοριοί, ψύλλοι, ψείρες, ακάρεα κ.ά., τα οποία μεταφέρονται στα κτίρια και στους χώρους όπου αυτά αναπαύονται και φωλιάζουν.

4) Μετάδοση σοβαρών ασθενειών στον άνθρωπο. Παθογόνοι μικροοργανισμοί οι οποίοι ενδημούν στα περιττώματα των πτηνών και στη σκόνη που παράγεται από αυτά υπάρχει κίνδυνος να προκαλέσουν σοβαρές ασθένειες στον άνθρωπο, και ειδικότερα σε ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες όπως μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι και άτομα με ευπαθές ανοσοποιητικό σύστημα (π.χ., ιστοπλάσμωση, ορνίθωση, αλλεργίες, εγκεφαλίτιδες κ.ά.).

Όλα τα παραπάνω προβλήματα συνηγορούν στη λήψη μέτρων για την απομάκρυνση των περιστεριών και τη διατήρηση των κτιρίων καθαρών από πουλιά.

Τα συστήματα απομάκρυνσης που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να εκπληρούν ορισμένες προϋποθέσεις:

1) Να είναι ακίνδυνα για τα πτηνά.

2) Να προσφέρουν διακριτικότητα.

3) Να είναι αποτελεσματικά σε όλες τις περιπτώσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος του προβλήματος.

4) Να είναι εύκολα στη χρήση και την τοποθέτησή τους.

5) Να είναι μόνιμα και να μην απαιτούν συντήρηση.