Τα δημοφιλή προϊόντα

deliveryin

Δωρεάν αποστολή προϊόντων

Πολιτική ποιότητας

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υψηλής ποιότητος υπηρεσιών ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.

Στόχος της εταιρείας είναι η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας ώστε να ικανοποιούνται πλήρως οι απαιτήσεις των πελατών, διατηρώντας παράλληλα υψηλό επίπεδο αποδοτικότητας.
Για την επίτευξη του στόχου αυτού η εταιρεία διαθέτει:

•    Τη δυνατότητα χρήσης προϊόντων άριστης ποιότητας.
•    Προϊόντα και εργαλεία προηγμένης τεχνολογίας.
•    Τεχνογνωσία.


Η εταιρεία διαθέτει όλο τον απαιτούμενο εξοπλισμό και μηχανισμούς για τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Όλο το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και υπεύθυνο για τη διαχείριση της δέσμευσης της εταιρείας όσον αφορά την ποιότητα, καταβάλλοντας παράλληλα συνεχείς προσπάθειες για τη βελτίωση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών.

Επενδύοντας διαρκώς στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας διαθέτουμε πιστοποίηση κατά ISO 9001 από τις 24/04/2003.